Pilchowo 2

2 Budynki jednorodzinne dwulokalowe w Pilchowie
inwestor: DB Home developer
projekt: 2022