Wykonawstwo wielobranżowych projektów budowlanych:

– budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej
– budynki przemysłowe i hale
– modernizacje obiektów istniejących, przebudowy, adaptacje poddaszy
– adaptacje projektów typowych
– projekty zagospodarowania terenu oraz malej architektury
– koncepcje architektoniczne

Pełna obsługa procesu inwestycyjnego:

– prace przygotowawcze (inwentaryzacja, ekspertyzy, badania geotechniczne, pozyskanie mapy do celów projektowych)
– formalności (uzyskanie warunków zabudowy, pozwoleń wodno-prawnych, decyzji środowiskowych, uzgodnienia)
– projekt architektoniczno-budowlany obejmujący wszystkie branże
– uzyskanie pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze oraz nadzór autorski